Anmälan

Anmäl dig till Aftis genom att skriva ut och fylla i  anmälningsblanketten. Anmälningsblanketten sänds sedan per post eller e-post till skolans kansli.

Studierna kan inledas i början vid varje ny period, i var sjunde vecka.

Om du har för avsikt att avlägga studenten på basis av en yrkesexamen eller om man har tidigare avlagda gymnasiekurser bör du lämna in kopior på tidigare betyg.

Sänd din anmälningsblankett till skolans kansli:
Vasa svenska aftonläroverk
Kyrkoesplanaden 27
65100 VASA

Har du frågor är du välkommen att vända dig till:
Studiehandledare Yvonne Grönlund

tfn. 040 -144 8378

e-postadress: yvonne.gronlund@edu.vaasa.fi