Plogging

Idag samlade och sorterade studerande från VG, lyseo och Vamia skräp. Dagen avslutades med dans, gymnastik och fest på Elisa-stadion.

Gäster från Jakobstad

Idag hade Vasa gymnasium och Vaasan lyseon lukio besök av studerandekårerna från Jakobstads gymnasium och Pietarsaaren lukio. På agendan stod utökat samarbete mellan studerandekårerna från respektive tvåspråkiga gymnasiecampus.

Lite bowling hann vi också med.