Välkommen på infokväll

Bästa vårdnadshavare i åk 9

Välkommen på INFOKVÄLL till Vasa gymnasium, Kyrkoesplanaden 27,

onsdagen den 23.1.2019 kl. 18.30 i skolans matsal.

Ingång via innergården.

-allmän info om gymnasiestudier
-allmän info om Vasa gymnasium
-träff med ämneslärare och studerande
-rundvandring i huset
-kaffeservering

 

Vatten från Kyroälv

Idag fick studerande i sciencegruppen själva prova på att rena Kyröälvs vatten. Efter en flockulering analyserades vattnet mha, ett färgtest, UV-

ljusets absorbans samt spridning och ledningsförmåga. Vi tackar VAMK samt Eija Iivari för en mycket välplanerad och intressant laboration.

Studiebesök

Idag besökte sciencegruppen Påttska reningsverket. Vi fick ta del av vattenreningens olika skeden. Intressant besök!