Anmälan till studier period 3-5

Under perioderna 3-5 kan du endast anmäla dig som ämnesstuderande. Avgiften är 60€/studieavsnitt.

Anmälan till ämnesstudier i period 3 är öppen 9.10 – 10.11.23.

Anmälan till ämnesstudier i period 4 är öppen 11.12.23 – 5.1.2024.

Anmälan till ämnesstudier i period 5 är öppen 29.1-16.2.2024.

Nya heltidsstuderande (som har för avsikt att avlägga gymnasiets avgångsbetyg och/eller studentexamen) antas nästa gång inför höstterminen 2024.

Välkommen till ett nytt läsår

Läsåret 23-24 vid Vasa svenska aftonläroverk inleds måndagen den 28.8. 23 med en läsårs-kick off på Teams (länken hittar du i Moodle, i VSA Inforum för Aftis) kl. 16.00 – 17.00.

På programmet finns bl.a. presentation av lärarna och deras undervisningsämnen, information om läsåret och periodindelningen, hur man (som inskriven studerande) anmäler sig till studieavsnitten direkt i Moodle och annat som är aktuellt.

Jag önskar er alla en riktigt fin höst!

/Anca

Kursbricka 23-24

Studieavsnitten som erbjuds läsåret 23-24 presenteras på kursbrickan. Du kan se den antingen via länken här nedan eller i övre menybalken, under Mina studier.  Aftis_kursbricka_23-24

Du kan också redan nu anmäla dig till studier (enskilda studieavsnitt, ämnen osv) genom att fylla i anmälningsblanketten som finns  i övre balken, under Börja studera på Aftis? och underrubriken Anmälan.  Anmälan är öppen 26.5 – 1.8. och följande anmälningsmöjlighet öppnar 2.8 och stänger 21.8. Studerande som har för avsikt att avlägga något i period 1 bör vara anmälda senast 21.8.

Information till nya studerande sänds per e-post under hela augusti i den takt som passar oss.

Läsåret inleds

Läsåret 2021-2022 inleds måndagen den 30 augusti. Läsåret har 5 perioder och kurserna kommer att vara avslutade i slutet av april.

Nytt för läsåret är att Aftis har en ny biträdande rektor, Pamela Backholm, och att vi har en speciallärare till vårt förfogande. Specialläraren heter Niklas Martois och han kommer bl.a.  att ha hand om testningen för läs- och skrivintyg för studentexamen.

Kursutbudet för läsåret är huvudsakligen enligt den gamla läroplanen men det är också möjligt att avlägga kurserna som nya läroplanens studieavsnitt. Eftersom kursutbudet ändå är planerat med nya läroplanen i åtanke kommer en del av de gamla kurserna (som bakats ihop till studieavsnitt) att gå över två perioder. I kursbrickan (VGLP2016) ser du att t.ex. engelska 1 och 2 går tillsammans i period 3-4. Behöver du bara den ena delen är det viktigt att du själv berättar det till läraren.

Vi önskar dig ett fint och lärorikt läsår!

Kurslitteratur 20-20 (Vamia kombigruppen)

Modersmålet
Tusen och en text (Sets, digital bok) 

Finska
kurs 1: Ovi auki 1 (digital version)
kurs 2: Ovi auki 2 (digital version)
kurs 3: Ovi auki 3 (digital version)
kurs 4-6: lärarens material

Engelska
ENA1: New Profiles 1 (papper)
ENA2: New Profiles 2 (papper)
ENA3: New Profiles 3 (papper)
ENA4: Studeo, ENA4 Make a Difference!  (LOPS 2016)   www.studeo.fi
ENA5: Studeo, ENA5 Science and the Future (LOPS 2016)
ENA6: Studeo, ENA6 Lifelong Learning (LOPS 2016)

Kort matematik
Ma 1 gemensam (Sets) 
Kurserna 2-6: Ma kort (Sets)

Hälsokunskap
Kurs 1: HÄ1, Hälsans byggstenar, digital bok, Studeo
Kurs 2: HÄ2, Människan, miljön och hälsan, Studeo
Kurs 3: Puls 3, Otava (finns också som digibok)