Grattis till vårens studenter

Studenter Vasa svenska aftonläroverk (40)

Antell Alex
Berglund Dennis
Berglund Emil
Bexar Vilhelm
Björklund Jerry
Björklund Julia
Ekström Oscar
Enholm Alma
Gharebeh Marah
Härö Erika
Jungerstam Nora
Jåfs Linda
Karrenberg Liam
Keinänen Ella
Lindroos Alfred
Ljungars Sebastian
Lohoff Victoria
Lundberg Casimir
Lähteenmäki Laura
Löf Maria
Mattbäck Simon
Möller Liam
Niemelä Mitro
Nordström Mattis
Omar Abdi
Raatikainen Julia
Rolin Oliva
Rönn Lovisa
Rönnback Robin
Saarela Eerika
Saarinen Zacharias
Sarin Sofia
Teräs Felix
Thors Frank
Virtanen Antonia
Westerholm Cecilia
Östman Fanny

3 studenter önskar vara anonyma

Anmälan till studentskrivningar hösten 2023

Det är nu dags att anmäla sig till höstens studentskrivningar. Om du inte skrivit studentprov tidigare bör du ta kontakt med studiehandledare Yvonne för att få mer information om studentexamen och inloggningsuppgifter.

Resultatet från vårens studentskrivningar kommer till skolan 16 maj och delges i Wilma. Du kan själv se dina prov och deras bedömning i MinStudieinfo från den 17.5. Önskar du en omprövning av någon av dina prestationer, anhåller man om det via Studentexamensnämndens webbtjänst. En omprövning kostar 50€, och man ska anhålla om det inom 14 dagar från att resultatet kommit till skolan.

Anmälan sker i Wilma senast den 31 maj.

Anmälan till kurser i period 4

Anmälan till kurser i period 4 (23.1 – 10.3) är öppen  12.12.22- 9.1.23 kl. 23.59. Inloggningsuppgifter och information till nya studerande sänds under vecka 2 och 3. Klicka här för att anmäla dig!

Period 4 inleds den 24 januari och avslutas 11.3. Om du behöver kursvitsordet för att få delta vid vårens studentskrivningar ska du i god tid meddela ämnesläraren om det.

Studerande som tidigare gått kurser kan anmäla sig direkt i Moodle genom att besöka kursrummet VSA Inforum för Aftis, där finns länkar till periodens kurser synliga senast 20.1.

Historia i period 2 och 3

I kursbrickan står att vi erbjuder HI2 (historia 3 i gamla läroplanen), Internationella relationer, nu i period 2.

I misstag har vi öppnat HI3 (men döpt den till HI2) (gamla läroplanens historia 2), Det självständiga Finlands historia.

Misstaget upptäcktes först på måndag eftermiddag och då tyckte vi att det var lite sent att ändra.

I period 2 har vi  har alltså Det självständiga Finlands historia – HI3 -som är en nationellt valbart studieavsnitt i lp21. Studerande som läser enligt gamla läroplanen läser samma kurs som HI2 – och då är den obligatorisk!

I period 3 erbjuder vi i stället Internationella relationer. Nya läroplanens HI2 (obligatorisk) och gamla läroplanens HI3 (fördjupad).

Angående anmälan

Det har kommit en del frågor angående vårt ändrade förfaringssätt vid anmälan inför en ny period. Alla är förstås inte jätteglada åt den här ändringen.

Vi har infört anmälningstider inför varje period, och nya studerande tas emot enbart under dessa tider.  Den här förändringen gäller ämnesstuderande, alltså studerande som anmäler sig för att avlägga enstaka kurser/studieavsnitt eller något specifikt ämne. Anmälan stänger 2 veckor innan den nya perioden börjar.

Det här för att alla studerande ska få information i god tid innan kursen börjar. Då behöver vi också  lite mer tid för att ge den, och framför allt få anmälan i god tid…

Höstlov

Vi har höstlov! 17-23.10 har vi höstlov. Skolan är stängd och lärare och personal är inte anträffbara.