Om Aftis

Vasa svenska aftonläroverk är ett vuxengymnasium och erbjuder undervisning enligt läroplanen för gymnasiestudier för vuxna. Aftonläroverket finns och verkar i samma utrymmen och med till största delen samma personal som Vasa gymnasium.