Personal

Rektor Anne Levonen

telefon: 040-566 6301
e-post: anne.levonen@edu.vaasa.fi

Studiehandledare Yvonne Grönlund

telefon: 040-144 8378
e-post: yvonne.gronlund@edu.vaasa.fi

Lärarna nås per epost -fornamn.efternamn@edu.vaasa.fi
Största delen av lärarkåren är gemensam med Vasa gymnasium

Tom Ahlberg (matematik, kemi, fysik)
Hanna-Madeleine Andersson (modersmålet)
Mia Antell (hälsokunskap)
Ralf Andtbacka (modersmålet)
Ann-Caroline Björkholm (studiesekreterare)
Tomas Brännkärr (biträdande rektor; historia, samhällslära)
Anna Brännström (finska)
Yvonne Grönlund (studiehandledare, engelska)
Anne Levonen, rektor
Annika Lindgrén (religion, psykologi)
Johanna Nygård-Sandelin (engelska)
Nina Nykvist (engelska)
Carita Orre (finska)
Anki Sandvik (biologi, geografi, hälsokunskap)
Sami Siekkinen (historia, samhällslära)
Karin Skjäl (modersmålet)
Börje Ström (vaktmästare)
Kenneth Åberg (kort matematik)