Personal

T.f rektor Pamela Backholm
telefon: 040-131 8972
e-post: pamela.backholm@edu.vaasa.fi

Biträdande rektor Ann-Sofie Nygård
telefon: 040-5928709
e-post: ann-sofie.nygard@edu.vaasa.fi

Studiehandledare Yvonne Grönlund
telefon: 040-144 8378
e-post: yvonne.gronlund@edu.vaasa.fi

Speciallärare Niklas Martois
telefon: 040-1319268
e-post: niklas.martois@edu.vaasa.fi

Studiesekreterare Ann-Caroline Björkholm
telefon: 040-3566 468
e-post: anca.bjorkholm@edu.vaasa.fi

Lärarna nås per epost -fornamn.efternamn@edu.vaasa.fi
Största delen av lärarkåren är gemensam med Vasa gymnasium

Tom Ahlberg (matematik, fysik)
Hanna-Madeleine Andersson (modersmålet) (e-post: fornamn@edu.vaasa.fi)
Ralf Andtbacka (modersmålet)
Tomas Brännkärr (historia, samhällslära)
Anna Brännström (finska)
Linnea Grönstrand-Mölsa (kombi)
Annika Lindgrén (religion, psykologi)
Nina Nykvist (engelska)
Carita Orre (finska)
Anki Sandvik (biologi, geografi, hälsokunskap)
Sami Siekkinen (historia, samhällslära)
Karin Skjäl (modersmålet)
Johanna Söderholm (engelska kombi)
Börje Ström (vaktmästare)
Henrik Wennman (kort matematik)
Kenneth Åberg (kort matematik)