Personal

Rektor Seppo Kallio
telefon: 040-3541058
e-post: seppo.kallio@edu.vaasa.fi

Biträdande rektor Pamela Backholm
telefon: 040-131 8972
e-post: pamela.backholm@edu.vaasa.fi

Studiehandledare Yvonne Grönlund
telefon: 040-144 8378
e-post: yvonne.gronlund@edu.vaasa.fi

Speciallärare Niklas Martois
telefon: 040-1319268
e-post: niklas.martois@edu.vaasa.fi

Studiesekreterare Ann-Caroline Björkholm
telefon: 040-3566 468
e-post: anca.bjorkholm@edu.vaasa.fi

Lärarna nås per epost -fornamn.efternamn@edu.vaasa.fi
Största delen av lärarkåren är gemensam med Vasa gymnasium

Tom Ahlberg (matematik, fysik)
Amanda Audas-Kass (modersmålet kombi)
Ralf Andtbacka (modersmålet)
Tomas Brännkärr (historia, samhällslära)
Anna Brännström (finska)
Viktoria Bäckström (modersmålet kombi)
Thomas Jacobson (matematik kombi)
Annika Lindgrén (religion, psykologi)
Johanna Nygård-Sandelin
Nina Nykvist (engelska)
Carita Orre (finska)
Anki Sandvik (biologi, geografi, hälsokunskap)
Sami Siekkinen (historia, samhällslära)

Börje Ström (vaktmästare)