Personal

Rektor Anne Levonen

telefon: 040-566 6301
e-post: anne.levonen@edu.vaasa.fi

Biträdande rektor Pamela Backholm
telefon: 040-131 8972
e-post: pamela.backholm@edu.vaasa.fi

Studiehandledare Yvonne Grönlund
telefon: 040-144 8378
e-post: yvonne.gronlund@edu.vaasa.fi

Speciallärare Niklas Martois
telefon: 040-1319268
e-post: niklas.martois@edu.vaasa.fi

Studiesekreterare Ann-Caroline Björkholm
telefon: 040-3566 468
e-post: anca.bjorkholm@edu.vaasa.fi

Lärarna nås per epost -fornamn.efternamn@edu.vaasa.fi
Största delen av lärarkåren är gemensam med Vasa gymnasium

Tom Ahlberg (matematik, fysik)
Hanna-Madeleine Andersson (modersmålet) (e-post: fornamn@edu.vaasa.fi)
Mia Antell (hälsokunskap)
Ralf Andtbacka (modersmålet)
Tomas Brännkärr (historia, samhällslära)
Anna Brännström (finska)
Linnea Grönstrand-Mölsa (kemi)
Jacob Hjortman (kort matematik kombi)
Annika Lindgrén (religion, psykologi)
Irma Meriläinen (finska)
Johanna Nygård-Sandelin (engelska)
Nina Nykvist (engelska)
Carita Orre (finska)
Anki Sandvik (biologi, geografi)
Sami Siekkinen (historia, samhällslära)
Karin Skjäl (modersmålet)
Johanna Söderholm (engelska kombi)
Börje Ström (vaktmästare)
Henrik Wennman (kort matematik)
Kenneth Åberg (kort matematik)