Anmälan

Anmälan:  

Under perioderna 3-5 kan du endast anmäla dig som ämnesstuderande. Avgiften är 60€/studieavsnitt.

Nya heltidsstuderande (som har för avsikt att avlägga gymnasiets avgångsbetyg och/eller studentexamen) antas nästa gång inför höstterminen 2024.

Här kan du anmäla dig till studier i period 3-5. Denna anmälan är öppen 9.10-10.11. Information och inloggningsuppgifter för period 3 skickas ut per e-post 13.11-24.11. Anmäl dig här [Klicka]

Här kan du anmäla dig till studier i period 4-5. Denna anmälan är öppen 11.12-5.1. Information och inloggningsuppgifter för period 4 skickas ut per e-post 8.1-.19.1. Anmäl dig här [Klicka]

Här kan du anmäla dig till studier i period 5. Anmälan är öppen 29.1-16.2. Information och inloggningar för period 5 skickas ut per e-post 16.2 – 8.3. Anmäl dig här [Klicka här]

Efter att du har gjort en anmälan och skapat ett konto i Moodle (moodle.eforum.fi) kan du i de följande perioderna anmäla dig till studieavsnitt direkt i Moodle. Gå in i VSA Inforum för Aftis, där finns länkar till den förestående periodens utbud.

Är du heltidsstuderande och avlägger alla studier hos oss ska du anmäla dig direkt i Moodle till de studieavsnitt som finns i Moodle. Gå via VSA Inforum för Aftis i Moodle och följ länkarna till periodens utbud.

 

Vill du avlägga studenten på basis av en yrkesexamen eller om du har tidigare avlagda gymnasiekurser bör du lämna in kopior på tidigare betyg.

Har du frågor om studier vid Aftis är du välkommen att vända dig till:
Studiehandledare Yvonne Grönlund

tfn. 040 -144 8378

e-postadress: yvonne.gronlund@edu.vaasa.fi