Heltids- eller ämnesstuderande?

Som heltidsstuderande siktar du på både vuxengymnasiets avgångsbetyg och /eller studentexamensbetyg.

Vuxengymnasiets läroplan omfattar minst 44 kurser eller 88 studiepoäng (vuxengymnasiets läroplan 2021) för att få avgångsbetyg.

Antalet obligatoriska kurser är 34  (71-72 studiepoäng/sp) för dem som läser kort matematik och 38 (79-80sp) för de med lång matematik. De resterande kurserna bör i första hand vara fördjupade kurser.

 

Som ämnesstuderande har du för avsikt att avlägga någon enstaka kurs eller något enskilt ämne.

Bland våra många ämnesstuderande finns personer som förbereder sig för att avlägga studentexamensprov i något specifikt ämne, kompletterar sina tidigare gymnasiestudier med ytterligare kurser eller andra ämnen eller som höjer sitt avgångsbetyg från ett annat gymnasie. Många studerande förbereder sig för andra studier.

Kursavgiften är 60 euro/kurs.

Kombistuderande, eller dubbelexamensstuderande som det egentligen heter, är ämnesstuderande hos oss. Vi samarbetar med Yrkesakademin i Österbotten, Vasa yrkesinstitut och Fria kristliga folkhögskolan.

De studerande läser minst 24 gymnasiekurser (modersmål, finska, engelska, matematik eller ett realämne) som erbjuds de studerande på olika sätt vid de olika skolorna. De gymnasiekurser som läses ingår i kombistuderandes grundexamen.

Kombistuderande har möjlighet att avlägga kurser vid Aftis för att höja vitsord eller med kanske ett realämne inför studentexamen.

Kursavgiften (60€/kurs) ersätts huvudsaklingen av den studerande. Mer information om detta fås från vårt kansli.

Privatelev är en studerande som har för avsikt att avlägga någon eller några kurser i någon annan period än vad som anges på kursbrickan.

En kurs som privatelev kostar 190 euro.