Tentamen

För att avlägga en kurs bör du göra både inlämningsuppgifter och skriva ett kursprov. Man kan inte bara tenta bort en kurs.

Kursen avslutas vanligen med en tentamen. Tentamen ordnas i Vasa, men det finns även andra förfaringssätt när man vill skriva kursprov.

Har man inte möjlighet att delta vid tentamenstillfället (p.g.a. vägande skäl) bör man i god tid före diskutera med läraren för att ha rätt att tentera kursen vid något av de tre därpå följande tillfällena. Uteblir man från tentamenstillfället utan giltig orsak har man förbrukat sin tentamensrätt.

Tent i annan skola

Man kan även tentera på sin hemort om man kommer överens med en skola om övervakning. Vid varje kursstart och i Fronter meddelas om datum för den avslutade kurstenten.

Då du som distansstuderande vill skriva ett prov på din hemort gäller följande regler:

  1. Kontakta en skola på hemorten och kom överens med en kontaktperson (lärare, rektor eller kanslipersonal) om en tentdag. Vi rekommenderar å det bestämdaste att du skriver prov då skolan på hemorten har allmän tentdag, t.ex. under en provvecka.
  2. Kontrollera om skolan vill ta emot provet per e-post, post eller fax.
  3. Meddela din lärare på Vasa svenska aftonläroverk när du skall skriva provet, vem din kon taktperson är och på vilken adress eller vilket nummer provet skall skickas.
  4. Ta med ett frankerat kuvert till provtillfället så att provet kan returneras till Vasa svenska aftonläroverk per post.

Distanstent

Man kan även avlägga kursprovet hemma. Läraren ger (i kursrummet på Fronter) tre förslag på tidpunkter när man kan skriva kursprovet hemma och du meddelar läraren vilken av tidpunkterna som passar dig bäst.

Distanstenten kan sedan ske på lite olika sätt, t.ex. kan du få uppgifterna dig tillsända per e-post eller så kan få göra provet i Fronter. Distanstenternas uppgifter är ofta tillämpade och du har möjlighet att ha kurslitteraturen till hands.  Provtiden är två timmar. Även vid distanstenter är det viktigaste att man är väl förberedd och att man skriver provsvaren med egna ord. I kursprovet kan även muntliga uppgifter förekomma, som görs per telefon eller Skype.