Omtagnings- och höjningstillfällen

Omtagnings- och höjningstillfällen 17-18

Om du blir underkänd i en kurs kan du ta om kursprovet vid den periods omtagningstillfälle. Anmälan i Fronter.

Höjningstillfällena är reserverade för höjning av godkända vitsord från föregående period.

Distansstuderande som önskar höja eller skriva om – kontakta ämnesläraren direkt!

Tentens datum anmälan inleds anmälan avslutas kl. 16.00.​
​Provtillfälle
​Omtagning P 1
​Höjningstillfälle P 1
​Omtagning P 2
​Höjning P 2
​Omtagning P 3
​Höjning P 3
On 25.4. ​Omtagning P 4 18.4. Må 23.4.
On 2.5. ​Höjning P 4 ​18.4. Må 30.4.
On 14.6. ​Omtagning/ höjning P 5 7.6. Fre 12.6.

Proven skrivs kl. 17.00 – 19.00 på skolan.