Utbildning som förbereder för gymnasieutbildning

Förbered dig för gymnasiet!

Utbildning som förbereder för gymnasieutbildning riktar sig till studerande med invandrarbakgrund som önskar fortsätta sina studier i gymnasiet.

Utbildningen stärker färdigheterna i det svenska språket och förbereder på ett mångsidigt sätt för gymnasiestudierna. Efter den förberedande utbildningen söker studerandena till den egentliga gymnasieutbildningen.

Utbildningen är avsedd för ungdomar med invandrarbakgrund eller ungdomar som har ett främmande språk som modersmål och som

  • har avlagt den grundläggande utbildningen eller en motsvarande lärokurs i Finland eller utomlands eller som har motsvarade kunskaper och färdigheter
  • inte har tillräckliga färdigheter för att avlägga en gymnasieutbildning på finska eller svenska
  • har gymnasiet som främsta val
  • inte har avlagt en examen på andra stadiet eller studentexamen i Finland eller en motsvarande examen utomlands.

Utbildningen varar ett läsår (minst 25 kurser).

Utbildningen för ungdomar ordnas vid Vasa gymnasium.

Du kan söka till utbildningen som börjar i augusti-september 2018 på adressen studieinfo.fi  (Vi på skolan önskar att ansökan görs så tidigt som möjligt.)

Ansökningstiden är 22.5–24.7.2018. En del sökande kan kallas till en urvalsintervju.