Välkommen på studentdimission

Årsavslutning och dimission

lördag 2 juni kl. 12.00 i Stadshusets festsal.

Blommor skickas direkt till stadshuset.

Jubilerande studenter välkomna.

Välkommen!