Krokodilens verksamhet läsåret 2017-2018

 • Hem och Skola-föreningen Krokodilen

vid Vasa gymnasium r.f.

Hem och Skola-föreningen Krokodilen vid Vasa Gymnasium r.f. grundades år 2014. Avsikten med Krokodilen är att stöda skolan och dess elever på olika sätt.

Varje familj inom Vasa gymnasium kan bli medlem genom att inbetala 10 € till föreningens konto.

Krokodilens verksamhet läsåret 2017-2018

Våra mål och verksamhetsformer:

 • Föreningen samarbetar med elever och elevkår, lärare och personal vid skolan samt föräldrar.
  • Vi har kontinuerligt samarbete med skolans ledning.
  • Vi har förslagit att elevvården och skolan skall ta fram en ”stresshanteringskurs”, vilken genomfördes under året som en ”Intro 2-kurs”.
 • Stipendier och bidrag till nytta för olika projekt i skolan
  • Lisi Wahls stiftelse understödde de franska studerandenas språkresa till Paris på åk 2 med 480 € och åk 2:s Helsingforsutfärd med 1275 €. Dessa bidrag får skolor med en Hem och skola -förening.
  • Gymnasiet har även fått en klassuppsättning böcker till biblioteket av samma stiftelse. Även detta för skolor med en Hem och skola-förening.
 • Bilda ett föräldranätverk
  • I samband med föräldraträffen för åk 1:s föräldrar informerades om föreningen och rekryterades föräldrarepresentanter för varje klass. Föräldrarepresentanterna, 3 st, invaldes i styrelsen. I styrelsen ingår nu föräldrarepresentanter från varje årskurs.
  • Föreningen deltog i Hem och skola –förbundets årsmöte och inspirationsträff den 21.4. i Vasa.
 • Delta i verksamheten vid gymnasiet för att föra fram föräldrarnas talan, t ex vid dimission.
  • Krokodilen deltog i skolans kombinerade höstdimission och självständighetsfest samt bidrog med ett stipendium till en elev för väl utförda studier. Krokodilen bidrog även till Finland 100 år-festen.
  • Krokodilen deltog i vårens dimission och bidrog med fyra stipendier till elever som kämpat bra och arbetat för skolan och samhörigheten, ett för åk 1, ett för åk 2 och två för åk 3
 • Understöda samhörighetskänslan inom Vasa gymnasium,
  • Krokodilen deltog i gymnasiets 20-årsjubileum och bistod med programmet på Elisa-stadion i form av en olympiad.
  • Föreningen bjöd skolan på glass under idrottsdagen inför avslutningen och munkar på vändagen den 14.2.
  • Stafettkarnevalens deltagare bjöds på mat på hemresan.
  • Åk 2 fick ett bidrag för sin Helsinforsresa.
  • Årskurserna kan vid behov be om bidrag för att göra aktiviteter med klasen.

Styrelsen har sammankommit till fyra styrelsemöten samt ett årsmöte. I styrelsen har arbetat Gun Grangärds, åk 2 och kassör; Carina Granö-Träskelin, åk 2; Anette Nygård-Dal, 1A och viceordförande, Gun-Lis Hellqvist, 1 B ; Nina Fjellström, 1 C; Johanna Nygård-Sandelin lärarrepresentant och sekreterare; Peter Dahlström, åk 3 och ordförande.

Krokodilen tackar skolan och dess personal, elever och vårdnadshavare samt övriga medarbetare för gott samarbete! Vi gratulerar även årets studenter och önskar lycka till i framtiden!

Hem och skola föreningen Krokodilen vid Vasa gymnasium rf.