Välkommen på föräldramöte

Vi önskar Er välkomna till vårt föräldramöete för vårdnadshavare i åk 1 onsdagen den 5 september 2018 kl. 18.30.

Vasa gymnasium, Kyrkoesplanaden 27, ingång via innergården.

Program:

Kaffeservering i matsalen

Allmänt om Vasa gymnasium/aktualiteter, rektor Anne Levonen

Hur studerar man på gymnasiet, studiehandledare Marita Backlund

Studerandevård och idrott, biträdande rektor Tomas Brännkärr

Samling i egna grupper med respektive grupphandledare

Rundvandring i skolan vid behov

Om Ni önskar träffa någon skild ämneslärare, ber vi Er meddela om detta på förhand, till respektive grupphandledare via Wilma eller per e-post fornamn.efternamn@edu.vaasa.fi, senast 3.9.18.

Välkomna!

Annika Lindgrén, grupphandledare 1a

Kenneth Åberg, grupphandledare 1b

Anne Levonen, rektor