Studerandekårernavid Vasa gymnasium och Vaasan lyseon lukio ordnade gemensamt möte.

Styrelserna planerar verksamhet i campus Lykeion.