Mira Bäck höll hälsningstalet vid temadagen UNIWORLD DAY 24.10.2018 i campus Lykeion.

Bästa studerande och lärare vid Vasa gymnasium samt Vaasan Lyseon lukio!

Välkomna på vår gemensamma UNIWORLD-temadag 24.10.2018. Idag kommer ni att få bekanta er med många nya kulturer. Sådana som ni nödvändigtvis inte visste något om men som alla förekommer i vårt gymnasiecampus och som representeras av våra egna studeranden.

Vi är tillsammans närmare 900 studeranden som studerar vid vårt campus, Lykeion, samt personal. Det är ett stort antal studerande för ett enda gymnasiecampus.

Därför är det i vardagen så viktigt att komma ihåg, att vi alla är olika och lika mycket värda sådana som vi är. I våra skolor studerar studeranden med många olika bakgrunder och från olika kulturer.

För att alla ska trivas och må bra i vårt campus är det viktigt att vi kan komma överens. Vad som hjälper är att vi kan försöka förstå och respektera varandra, varandras kulturer och traditioner.

Därför är just den här dagens så viktig. Efter temadagen förstår vi varandra återigen lite bättre och tack vare det, är det för oss alla trevligare att studera vid vårt fina och unika campus Lykeion.

Jag vill därmed önska er alla en givande dag. Kom ihåg att ta vara på den samt ta hand om och respektera varandra!

Mira Bäck, ordförande för studerandekåren vid Vasa gymnasium