Svenska veckan inleddes med konsert i campus Lykeion

Måndag 5.11 inleddes svenska veckan med konsert i vår festsal. Det är första gången som Vasa & Korsholm är med i Folktingets program för svenska veckan. Konserten ordnas tillsammans med Kultur Österbotten, Söfuk, svenska litteratursällskapet, folkmusikinstitutet och Vasa gymnasium.Konserten inleddes med musik av studerande från Vasa gymnasium. Daniel Mitts och Mikko Nieminen framförde en låt av Kentta. Efter detta framförde Richard Eklund sina egna låter på Närpesdialekten. Konserten avslutades med en låt av Sarah Dav Finer. Studerande Martta Palolafrån Vasa gymnasium sjöng och ackompanjerades av musiklärare Kerstin Weckström.Som programledare fungerade Carl von Walzel och Isac Sjövall.