Firandet av svenska veckan fortsatte på onsdag

Levande tvåspråkighet och Topelius var temat för vår veckosamling. Karin och Maria stod för arrangemanget.