Studerande besökte VEO och Danfoss

Studerande i åk. 1 vid Vasa gymnasium besökte 12.11företag inom energiklustret. Enligt Vasa stads strategi för undervisning om energiklustret är det viktigt att studerande bekantar sig med olika företag inom branchen. Stort tack till VEO och Danfoss som tog emot oss och planerat intressant program.