Uppsatstävlingens prisutdelning

Daniel Mitts läste upp sin uppsats i stadshuset inför en publik som var samlad till försvarsgillets januarimöte, 27.1.19. Daniels uppsats valdes till uppsatstävlingens bästa bidrag bland alla insända texter från flera olika skolor i Vasa.