Hallå Vaasa!

Idag bestämde 9 pojkar från VG dricksvattnet hårdhet tillsammans med 10 studerande från Lyska. Vi laborerade i blandade grupper utgående från en labbbeskrivning där varannan sida var på svenska och varannan på svenska. Samtliga studerande jobbade seriöst och fördomsfritt med totalt främmande gruppmedlemmar. Stolt över ungdomarna!