Skola i rörelse

  • ”Liikkuva ja oppiva yhteisö” seminarium i Tammerfors 1-2. april. Undervisningsministern öppnade seminariet. Tomas och Henna samlar ide’er och tankar.