Ungdomsval idag 5.4.19 i vårt campus och sedan valkaffe, saft och mockaruta!