SYNAPS

VG studerande på psykologikursen SYNAPS med gymnasierna i Vi7 och Team Nord på ÅA. Seminariedagen öppnas av universitetslärare Patrik Söderberg.