Gäster från Jakobstad

Idag hade Vasa gymnasium och Vaasan lyseon lukio besök av studerandekårerna från Jakobstads gymnasium och Pietarsaaren lukio. På agendan stod utökat samarbete mellan studerandekårerna från respektive tvåspråkiga gymnasiecampus.

Lite bowling hann vi också med.