Föreläsning om energiklustret för studerande i åk. 1

Kristoffer Jansson från VASEK föreläste för våra studerande om energiklustret. Runt Vasa finns ca 160 företag som sysselsätter över 12 000 arbetstagare. I veckan skallstuderande i åk 1 besöka två av dessa företag.