Svenska dagen firades vid Vasa gymnasium

Sami Siekkinen höll ett festtal och Hanna-Madeleine Andersson uppmuntrade alla att fundera över vad som hör till vår finlandssvenska identitet.