Studerande träffade MEP Miapetra Kumpula-Natri

Kumpula-Natri träffade vasabor på Loftet 7.11. Isac Sjövall från Vasa Gymnasium var en av ungdomarna som ställde frågor.