1b fick idag sitt välförtjänta pris

På junnudagen fick 1b diplom för bra klassanda och positiv inställning. Idag bjöd skolan hela klassen, grupphandledaren samt klassens tutorer på gräddtårta.