Krokodilens styrelse 2019-2020

Hem och skola-föreningen Krokodilen vid Vasa gymnasium rf.

Styrelsen:

Gun-Lis Hellqvist, 3 B, ordförande
Annika Paloheimo, 1 B, viceordförande
Pekka Palola, 2 A, kassör
Nina Fjellström, 3 C, sekreterare
Susanne Hautamäki, 2 B
Anette Nygård-Dal, 3 A
Anu Österblad, 1 C
Marica Lassus, 1 A
Anki Sandvik, lärarrepresentant