Tisdagens studentskrivningar

Provet i modersmålet vållade bekymmer i dagens (10.3) skrivningar, och orsaken var en felaktigt kodad länk till ett pdf-dokument. Alla andra länkar i samma prov fungerade som de skulle, men just denna borde inte ha fått spara dokumentet på skrivbordet, utan det borde ha öppnats direkt i ett program. Inga instruktioner gavs för förfarandet, utan länkarna klickades på precis samma sätt som alla andra länkar i provet. På bilden nedan finns den felaktigt kodade länken till vänster, och där sparas filen på skrivbordet. I följande uppgift, 2B, är länken riktigt kodad och där öppnas filen i LibreOffice.

Studentskrivningsystemet har en funktion som säkerhetskopierar allt som en studerande sparar på skrivbordet, skriver man med LibreOffice så sparas det dokumentet på servern. Skrivbordsutrymmet har en max gräns och då detta  pdf-dokument laddades ner, så rymdes det inte utan blev på ”hälft”. Därefter vidtog säkerhetskopieringen av allas delvis laddade dokument och överbelastningen var ett faktum. 9:51 kunde vi konstatera att trafiken hade normaliserats och den tid har alla till godo på eftermiddagen.

Studerandena är vana med att skriva Abitti-prov, som ibland strular, så för dem var det inte lika spännande som för oss på andra sidan övervakarbordet…

Problemet har tett sig lite olika i olika gymnasier, vissa har kommit enklare undan med bara fem minuters kompenserad tid, men av någon anledning (räckte 14 minuter innan SEN besvarade vårt ringbud med begäran om hjälp) hann problemet sträcka sig ut till så många hos oss att det räckte längre tid att vänta på att nättrafiken återgick till det normala.

Peter Ahlroos