SYNAPS

Vårens SYNAPS seminarium för psykologistuderande i Vi7 och Team Nord blev digitalt. Seminariets tema Beroende följs av 54 ivriga studerandre i nejden.