Rosor till studenterna

Vårens studentdimission är virtuell och studenterna befinner sig i sina hem.

Blomförsändelser riktas till studenternas hem.

Tack!