Studenter från VG flyger ur boet! Lycka till

Vi önskar er allt väl i livet, välkomna på besök vid en lämplig tidpunkt.

personalen vid VG