Krokodilens styrelse 2020-2021

Hem och skola-föreningen vid Vasa gymnasium, Krokodilens styrelse läsåret 2020-2021

Kajsa From, ordförande, 1A
Annika Paloheimo, viceordförande , 2B
Anu Österblad, sekreterare, 2C
Pekka Palola, kassör, 3A

Anki Sandvik, lärarrepresentant

Marica Lassus, 2 A
Susanne Hautamäki, 3 B
Cilla Salo, 1 C
Michael Sirviö, 1 B