Utbildning som förbereder för gymnasieutbildning

Förbered dig för gymnasiet!

Utbildning som förbereder för gymnasieutbildning riktar sig till studerande med invandrarbakgrund som önskar fortsätta sina studier i gymnasiet.

Utbildningen stärker färdigheterna i det svenska språket och förbereder på ett mångsidigt sätt för gymnasiestudierna. Efter den förberedande utbildningen söker studerandena till den egentliga gymnasieutbildningen.

Utbildningen är avsedd för ungdomar med invandrarbakgrund eller ungdomar som har ett främmande språk som modersmål och som

  • har avlagt den grundläggande utbildningen eller en motsvarande lärokurs i Finland eller utomlands eller som har motsvarade kunskaper och färdigheter
  • inte har tillräckliga färdigheter för att avlägga en gymnasieutbildning på finska eller svenska
  • har gymnasiet som främsta val
  • inte har avlagt en examen på andra stadiet eller studentexamen i Finland eller en motsvarande examen utomlands.

Utbildningen varar ett läsår (minst 25 kurser).

Utbildningen för ungdomar ordnas vid Vasa gymnasium.

Du kan söka till utbildningen som börjar i augusti-september 2018 på adressen studieinfo.fi  (Vi på skolan önskar att ansökan görs så tidigt som möjligt.)

Ansökningstiden är 22.5–24.7.2018. En del sökande kan kallas till en urvalsintervju.

Välkommen till Vasa gymnasium

VG är Vasa stads svenskspråkiga gymnasium mitt i stan.

Vi har ca 160 studerande fördelade på 7 basgrupper som undervisas av 20 lärare.
Samarbetet med det finska gymnasiet i vårt campus, bl.a. genom tandemundervisningen i finska, idrottsprofileringen och små undervisningsgrupper kännetecknar VG. Trygghet, bra undervisning och trivsel är viktigt för oss.

Vi har inte ergonomiska arbetsbord bara för lärarna utan även för våra studerande! Det är viktigt att alla mår bra!

Anne Levonen, rektor.

Studentskrivningarna inleds

Måndagen den 12 februari inleds vårens studentskrivningar med modersmålsprovet i textkompetens. Onsdagen den 14 februari skrivs de sista hörförståelseproven enligt gammal modell. Det är ryska, både lång och kort lärokurs – och vid VG finns skribenter i de båda lärokurserna.

Den största delen av studentexamensproven skrivs på dator. I vår är det bara modersmålet, matematik, kemi och fysik som skrivs på dator. Hela 64 av skolans studerande skriver ett eller flera studentexamensprov (49 av skribenterna är abiturienter). Sammanlagt kommer 248 enskilda prov att skrivas vid  VG vid vårens studentskrivningar.

Efter det välbehövliga läslovet återupptas skrivningarna den 12 mars med det andra modersmålsprovet, essäprovet.

Nedan alla skrivningsdagar:

Fortsätt läsa ”Studentskrivningarna inleds”