Krokodilens verksamhet läsåret 2017-2018

 • Hem och Skola-föreningen Krokodilen

vid Vasa gymnasium r.f.

Hem och Skola-föreningen Krokodilen vid Vasa Gymnasium r.f. grundades år 2014. Avsikten med Krokodilen är att stöda skolan och dess elever på olika sätt.

Varje familj inom Vasa gymnasium kan bli medlem genom att inbetala 10 € till föreningens konto.

Krokodilens verksamhet läsåret 2017-2018

Våra mål och verksamhetsformer:

 • Föreningen samarbetar med elever och elevkår, lärare och personal vid skolan samt föräldrar.
  • Vi har kontinuerligt samarbete med skolans ledning.
  • Vi har förslagit att elevvården och skolan skall ta fram en ”stresshanteringskurs”, vilken genomfördes under året som en ”Intro 2-kurs”.
 • Stipendier och bidrag till nytta för olika projekt i skolan
  • Lisi Wahls stiftelse understödde de franska studerandenas språkresa till Paris på åk 2 med 480 € och åk 2:s Helsingforsutfärd med 1275 €. Dessa bidrag får skolor med en Hem och skola -förening.
  • Gymnasiet har även fått en klassuppsättning böcker till biblioteket av samma stiftelse. Även detta för skolor med en Hem och skola-förening.
 • Bilda ett föräldranätverk
  • I samband med föräldraträffen för åk 1:s föräldrar informerades om föreningen och rekryterades föräldrarepresentanter för varje klass. Föräldrarepresentanterna, 3 st, invaldes i styrelsen. I styrelsen ingår nu föräldrarepresentanter från varje årskurs.
  • Föreningen deltog i Hem och skola –förbundets årsmöte och inspirationsträff den 21.4. i Vasa.
 • Delta i verksamheten vid gymnasiet för att föra fram föräldrarnas talan, t ex vid dimission.
  • Krokodilen deltog i skolans kombinerade höstdimission och självständighetsfest samt bidrog med ett stipendium till en elev för väl utförda studier. Krokodilen bidrog även till Finland 100 år-festen.
  • Krokodilen deltog i vårens dimission och bidrog med fyra stipendier till elever som kämpat bra och arbetat för skolan och samhörigheten, ett för åk 1, ett för åk 2 och två för åk 3
 • Understöda samhörighetskänslan inom Vasa gymnasium,
  • Krokodilen deltog i gymnasiets 20-årsjubileum och bistod med programmet på Elisa-stadion i form av en olympiad.
  • Föreningen bjöd skolan på glass under idrottsdagen inför avslutningen och munkar på vändagen den 14.2.
  • Stafettkarnevalens deltagare bjöds på mat på hemresan.
  • Åk 2 fick ett bidrag för sin Helsinforsresa.
  • Årskurserna kan vid behov be om bidrag för att göra aktiviteter med klasen.

Styrelsen har sammankommit till fyra styrelsemöten samt ett årsmöte. I styrelsen har arbetat Gun Grangärds, åk 2 och kassör; Carina Granö-Träskelin, åk 2; Anette Nygård-Dal, 1A och viceordförande, Gun-Lis Hellqvist, 1 B ; Nina Fjellström, 1 C; Johanna Nygård-Sandelin lärarrepresentant och sekreterare; Peter Dahlström, åk 3 och ordförande.

Krokodilen tackar skolan och dess personal, elever och vårdnadshavare samt övriga medarbetare för gott samarbete! Vi gratulerar även årets studenter och önskar lycka till i framtiden!

Hem och skola föreningen Krokodilen vid Vasa gymnasium rf.

Utbildning som förbereder för gymnasieutbildning

Förbered dig för gymnasiet!

Utbildning som förbereder för gymnasieutbildning riktar sig till studerande med invandrarbakgrund som önskar fortsätta sina studier i gymnasiet.

Utbildningen stärker färdigheterna i det svenska språket och förbereder på ett mångsidigt sätt för gymnasiestudierna. Efter den förberedande utbildningen söker studerandena till den egentliga gymnasieutbildningen.

Utbildningen är avsedd för ungdomar med invandrarbakgrund eller ungdomar som har ett främmande språk som modersmål och som

 • har avlagt den grundläggande utbildningen eller en motsvarande lärokurs i Finland eller utomlands eller som har motsvarade kunskaper och färdigheter
 • inte har tillräckliga färdigheter för att avlägga en gymnasieutbildning på finska eller svenska
 • har gymnasiet som främsta val
 • inte har avlagt en examen på andra stadiet eller studentexamen i Finland eller en motsvarande examen utomlands.

Utbildningen varar ett läsår (minst 25 kurser).

Utbildningen för ungdomar ordnas vid Vasa gymnasium.

Du kan söka till utbildningen som börjar i augusti-september 2018 på adressen studieinfo.fi  (Vi på skolan önskar att ansökan görs så tidigt som möjligt.)

Ansökningstiden är 22.5–24.7.2018. En del sökande kan kallas till en urvalsintervju.

Välkommen till Vasa gymnasium

VG är Vasa stads svenskspråkiga gymnasium mitt i stan.

Vi har ca 160 studerande fördelade på 7 basgrupper som undervisas av 20 lärare.
Samarbetet med det finska gymnasiet i vårt campus, bl.a. genom tandemundervisningen i finska, idrottsprofileringen och små undervisningsgrupper kännetecknar VG. Trygghet, bra undervisning och trivsel är viktigt för oss.

Vi har inte ergonomiska arbetsbord bara för lärarna utan även för våra studerande! Det är viktigt att alla mår bra!

Anne Levonen, rektor.

Studentskrivningarna inleds

Måndagen den 12 februari inleds vårens studentskrivningar med modersmålsprovet i textkompetens. Onsdagen den 14 februari skrivs de sista hörförståelseproven enligt gammal modell. Det är ryska, både lång och kort lärokurs – och vid VG finns skribenter i de båda lärokurserna.

Den största delen av studentexamensproven skrivs på dator. I vår är det bara modersmålet, matematik, kemi och fysik som skrivs på dator. Hela 64 av skolans studerande skriver ett eller flera studentexamensprov (49 av skribenterna är abiturienter). Sammanlagt kommer 248 enskilda prov att skrivas vid  VG vid vårens studentskrivningar.

Efter det välbehövliga läslovet återupptas skrivningarna den 12 mars med det andra modersmålsprovet, essäprovet.

Nedan alla skrivningsdagar:

Fortsätt läsa ”Studentskrivningarna inleds”