Meny Stäng

Ansökan

Ansökan sker via GEA

Ansökan till andra stadiets idrottsläroanstalter och även Vasa idrottsprofilering har förnyats 2022.  

Då du vid den gemensamma elevantagningen söker till läroanstalter inom Vasa idrottsprofilering (=Vasa gymnasium, Vaasan lyseon lukio, VAMIA) skall du i studieinfo välja idrottslinje och svara på tilläggsfrågor för idrottare.  

Pappersblanketterna som använts tidigare har tagits ur bruk vid ansökan i samband med GEA. Fyll i ansökan tillsammans med din studiehandledare. OBS: Vid ansökan via GEA används inte tränarutlåtande. 

Fortlöpande ansökan är även möjlig för studerande som söker efter att GEA upphört.  

Då fyller sökande i ansökningsblanketten och tränarutlåtande nedan. Fyll i den digitala ansökningsblanketten samt printa ut blanketten ”Tränarens utlåtande” och be din tränare fylla i den och underteckna den. Sänd blanketten ”Tränarens utlåtande” till:  

Vasa gymnasium/Tomas Brännkärr
Kyrkoesplanaden 27
65100 Vasa

 

Fortlöpande ansökan till Vasa idrottsprofilering fyller du i här

Tränarens utlåtande printar du ut här

Spelregler

Läroplan

Olympiakommitténs hemsida

 

Utöver att man erhåller en studieplats vid någon av Vasa idrottsprofilerings läroanstalter bör sökande även fylla olika idrottskriterier. Kriterierna består av både nationella grenförbunds poäng samt poäng som ges lokalt, så kallade läroanstaltspoäng. 

 

Nationella poäng av grenförbund (max. 5 p) 

 • Grenförbunden poängsätter idrottarna enligt nivå och potential. 

Länk till olympiakommittéens hemsida/kriterier 

 

Läroanstaltspoäng (max. 5 p).  

 • Läroanstalten poängsätter idrottarna enligt kriterier nedan. 

Kriterier för läroanstaltspoäng inom Vasa idrottsprofilering: 

 1. Sökandes idrottsliga nivå 0-2p
  – Resultat och prestationer
  – Centrala grenspecifika egenskaper 
 2. Utvecklingspotential 0-2p
  – Mentala och sociala egenskaper
  – Beredskap att kombinera tävlingsidrott och studier
  – Utvecklingsfas
  – Lämplighet inom elitidrottskarriär

  C. Idrottsprofileringens grenspecifika träningsgrupp 0-1p  

 – Fotboll, ishockey, innebandy, volleyboll, boboll, simning, redskapsgymnastik, konståkning, brottning.