Målsättningen är att erbjuda aktivt idrottande studerande som siktar på att bli elitidrottare möjligheten att vid sidan av sina gymnasie- eller yrkesstudier träna professionellt och målmedvetet.

Många olika idrottsgrenar finns med. Tyngdpunktsgrenar är

Andra grenar är t.ex. bågskytte, golf, friidrott, redskapsgymnastik, brottning, redskapsgymnastik, truppgymnastik, boboll, skidåkning, volleyboll och skidskytte. Idrottarna har en egen individuell läroplan samt egna spelregler.

I schemat insatt 3 träningar i veckan:
tisdag-, torsdag- och fredag-morgnarna hela läsåret.

Ansökan i samband med den gemensamma elevantagningen på egen ansöknings-blankett.  Egen läroplan för elitidrott.

Fördelar

  • tid för träning och återhämtning
  • utveckling av individuella färdigheter och kunskaper
  • en socialt trygg och inspirerande omgivning, där den studerande har möjligheter att växa till en välmående, initiativ- och ansvarstagande individ.