Om Vasa gymnasium

Vasa gymnasium grundades 1997 och är det enda svenskspråkiga kommunala daggymnasiet i Vasa stad. Skolan verkar med samma lärarkår som Vasa svenska aftonläroverk. De svenskspråkiga gymnasierna delar sedan januari 2012 skolfastighet med Vaasan Lyseon Lukio (och deras vuxenlinje).

Vasa gymnasium tar varje höst in 70 nya studerande. Vasa gymnasium är en del av Vasa idrottsprofilering och har studerande som satsar extra på t.ex. ishockey och simning. Gymnasiet erbjuder också tillämpade kurser i samarbete med yrkesinstitut och yrkeshögskola. Brett samarbetsnätverk: Vi7, Vasa svenska aftonläroverk och Vaasan lyseon lukio.

För mera information om Vasa gymnasium kan du kontakta följande:

Rektor Anne Levonen
tfn. 040-5666 301
anne.levonen@edu.vaasa.fi

Biträdande rektor Tomas Brännkärr
tfn. 040-352 2487
tomas.brannkarr@edu.vaasa.fi

Studiehandledare/speciallärare Marita Backlund
tfn. 040-1824 836
marita.backlund@edu.vaasa.fi

Studiesekreterare Ann-Caroline Björkholm
tfn. 040-3566 468
anca.bjorkholm@edu.vaasa.fi