Om Vasa gymnasium

Vasa gymnasium grundades 1997 och är det enda svenskspråkiga kommunala daggymnasiet i Vasa stad. Skolan verkar med samma lärarkår som Vasa svenska aftonläroverk. De svenskspråkiga gymnasierna delar sedan januari 2012 skolfastighet med Vaasan Lyseon Lukio (och deras vuxenlinje).

Vasa gymnasium tar varje höst in 75 nya studerande. Vasa gymnasium är en del av Vasa idrottsprofilering och har studerande som satsar extra på t.ex. ishockey och simning. Gymnasiet erbjuder också valbara kurser i samarbete med yrkesinstitut, yrkeshögskola och universitet. Vasa gymnasium har ett  samarbetsnätverk bestånede av bl.a. Vi7-gymnasierna, Vasa svenska aftonläroverk och Vaasan lyseon lukio.

För mera information om Vasa gymnasium kan du kontakta följande:

Rektor Seppo Kallio
tfn. 040-3541 058
seppo.kallio@edu.vaasa.fi

Biträdande rektor Pamela Backholm
tfn. 040-131 8972
pamela.backholm@edu.vaasa.fi

Studiehandledare Yvonne Grönlund
tfn. 040-144 8378
yvonne.gronlund@edu.vaasa.fi

Idrottskoordinator Tomas Brännkärr
tfn. 040-352 2487
tomas.brannkarr@edu.vaasa.fi

Speciallärare Niklas Martois
tfn. 040-131 9268
niklas.martois@edu.vaasa.fi

Studiesekreterare Ann-Caroline Björkholm
tfn. 040-3566 468
anca.bjorkholm@edu.vaasa.fi