Välkommen

LEVA, LÄRA, VÄXA I VASA GYMNASIUM

VG är Vasa stads svenskspråkiga gymnasium mitt i stan.

Vi har ca 160 studerande fördelade på 7 basgrupper som undervisas av 20 lärare.

Samarbetet med det finska gymnasiet i vårt campus, bl.a. genom tandemundervisningen i finska, idrottsprofileringen och små undervisningsgrupper kännetecknar VG. Trygghet, bra undervisning och trivsel är viktigt för oss.

Vi har inte ergonomiska arbetsbord bara för lärarna utan även för våra studerande! Det är viktigt att alla mår bra!

Anne Levonen, rektor.

 

Blogg

Utbildning som förbereder för gymnasieutbildning

Förbered dig för gymnasiet! Utbildning som förbereder för gymnasieutbildning riktar sig till studerande med invandrarbakgrund som önskar fortsätta sina studier i gymnasiet. Utbildningen stärker färdigheterna i det svenska språket och förbereder på ett mångsidigt sätt för gymnasiestudierna. Efter den förberedande utbildningen söker studerandena till den egentliga gymnasieutbildningen. Utbildningen är avsedd för ungdomar med invandrarbakgrund eller ungdomar …

Berlin – kulturell vistelse 2018

21-27 april kommer en grupp studerande från Vasa gymnasium och Vasa övningsskolas gymnasium att uppleva Berlin. På deras blogg kan man följa med dem före och under resan. http://berlinkult18.blogspot.fi/