Välkommen

LEVA, LÄRA, VÄXA I VASA GYMNASIUM

Nästa läsår på VG startar torsdagen den 9 augusti 2018, kl.8.30.

Vasa gymnasiunm har ca 165 studerande under detta läsår och lärarkåren består av 17 lektorer och timlärare. Grupphandledare i våra två nya ettor är Annika Lindgrén och Kenneth Åberg.

Under nästa läsår har Vasa gymnasium som tyngdpunktsområda att nå goda resultat, genom att hela tiden sikta högre och sträva efter att utnyttja sin fulla kapacitet. Detta gör vi tillsamman på VG genom att skapa en trygg, motiverande, inspirerande och aktiverande skolvardag.

VG har tillsammans med Vaasan lyseon lukio och VAMIA tilldelats fortsatta projektmedel för Skola i rörelse och detta ger oss en möjlighet att forsätta med vårt eget Aktivitet ger energi –projekt; att satsa på ergonomi i vår klassrum, pausgymnastik och välmående till alla!

En skön sommar till er alla!

Anne Levonen, rektor

 

Blogg

Antagna till Vasa gymnasium hösten 2018

  Totalt antagna 56 nya studerande, nedan 48 som tillåter publicering på Internet, därtill kommer 8 studerande som inte tillåter publicering av namn. Aaltonen Fanni, Bergfolk Jesper, Boot Elliot, Byskata Samu, Crotts Karl, Dahlström Wilma, Ehrström Elin,  Ekman Benjamin, Fant Hannes, Finnilä-Broman Edda, Foxell Ida, Fredman Cassandra, Hautamäki David, Hjort Max, Holm Alicia, Häggblom Annabell, Kesti Filip, Klaavu Emil, Kulju …

Krokodilens verksamhet läsåret 2017-2018

Hem och Skola-föreningen Krokodilen vid Vasa gymnasium r.f. Hem och Skola-föreningen Krokodilen vid Vasa Gymnasium r.f. grundades år 2014. Avsikten med Krokodilen är att stöda skolan och dess elever på olika sätt. Varje familj inom Vasa gymnasium kan bli medlem genom att inbetala 10 € till föreningens konto. Krokodilens verksamhet läsåret 2017-2018 Våra mål och …