Datum och klockslag

Lektionstider och strängarnas positioner
Skollunch serveras i före, efter eller under block 3 enligt följande schema:

 

(tips: spara schemat som bakgrundsbild till telefonen)

 

Provveckor läsåret 17-18

Period 1: 26.9 – 4.10.
Period 2: 23.11 – 1.12.
Period 3: 31.1 – 8.2.
Period 4: 30.3 – 7.4.
Period 5: 23.5 – 1.6.

Omtagningstillfällen (tisdagar kl 17.00-19.00)

Period 1:  26.10.
Period 2:  14.12.
Period 3:  22.2.
Period 4:  25.4. (obs onsdag)
Period 5:  14.6. (obs onsdag)

Omtagningstillfällen är ämnade för obedömda kurser och underkända vitsord. Anmälan sker i Fronter, senast kl. 16.00. fredagen innan.

Höjningstillfällen     (onsdagar kl. 17.00-19.00)

1.11.
20.12.
7.3.
2.5.
14.6

Höjningstillfällen är huvudsakligen ämnade för höjande av godkända vitsord från föregående period.