Datum och klockslag

Lektionstider och strängarnas positioner
Skollunch serveras i före, efter eller under block 3 enligt följande schema:

 

(tips: spara schemat som bakgrundsbild till telefonen)

 

Provveckor läsåret 19-20

Period 1: 23.9-30.9.
Period 2: 19.11-26.11.
Period 3: 27.1-4.2.
Period 4: 24.3-2.4.
Period 5: 19.5-28.5

Omtagningstillfällen 19-20 (start kl. 16.00)

Period 1: 23.10.
Period 2: 18.12.
Period 3: 19.2
Period 4: 22.4.
Period 5: 11.6.

Omtagningstillfällen är ämnade för obedömda kurser och underkända vitsord. Anmälan sker i Wilma, senast kl. 16.00. fredagen innan.

Höjningstillfällen 19-20    ( start kl. 16.00)

Period 1: 39.10.
Period 2: 18.12.
Period 3: 19.2.
Period 4: 22.4.
Period 5: 11.6.

Höjningstillfällen är huvudsakligen ämnade för höjande av godkända vitsord från föregående period.