Datum och klockslag

Lektionstider och strängarnas positioner
Skollunch serveras i före, efter eller under block 3 enligt följande schema:

 

(tips: spara schemat som bakgrundsbild till telefonen)

 

Provveckor läsåret 18-19

Period 1: 21.9-1.10
Period 2: 20.11-28.11
Period 3: 28.1-5.2
Period 4: 27.3-4.4.
Period 5: 21.5-29.5

Omtagningstillfällen 18-19 (onsdagar kl 17.00-19.00)

Period 1: 24.10.
Period 2: 19.12.
Period 3: 20.2
Period 4: 24.4.
Period 5: 12.6.

Omtagningstillfällen är ämnade för obedömda kurser och underkända vitsord. Anmälan sker i Wilma, senast kl. 16.00. fredagen innan.

Höjningstillfällen 18-19     (tisdagar kl. 17.00-19.00)

Period 1: 30.10.
Period 2: 8.1.
Period 3: 5.3.
Period 4: 2.5 (obs torsdag)
Period 5: 12.6 (obs onsdag)

Höjningstillfällen är huvudsakligen ämnade för höjande av godkända vitsord från föregående period.