Möte för vårdnadshavare i åk 9

Inbjudan till informationsmöte för vårdnadshavare till elever i åk 9 inför gemensam ansökan till utbildning efter den grundläggande utbildningen.

Välkommen på möte tisdagen den 16 januari 2024 kl. 18.30.

Information om Vasa gymnasium och gymnasiestudier, idrott m.m.

Mer detaljerat program kommer senare.