Valblankett för studerande som söker till VG 2024

Om du söker studieplats vid Vasa gymnasium i GEA 2024, vänligen fyll i en valblankett.

VALBLANKETT 

direktadress: https://link.webropol.com/s/VG2024GEA