Ordningsregler för Vasa gymnasium

Ordningsregler för Vasa Gymnasium

  1. Ordningsreglernas uppgift är att trygga rättsskyddet för studerande, lärare och övrig personal samt att öka trivseln och skapa förutsättningar för att det dagliga arbetet ska kunna genomföras.
  2. Studerande bör uppträda korrekt samt visa hänsyn mot alla som vistas i skolan. Mobbning, rasistiska handlingar och symboler är inte tillåtna.
  3. Mobiltelefonerna hålls tysta och används inte lektionstid.
  4. Skolans egendom bör hanteras med omsorg. Studerande är skyldig att er­sätta skada som han avsiktligt orsakat skolans egendom.
  5. Alla bör bevara skolområdet snyggt och trivsamt.
  6. Rökning och snusning är inte tillåtet på skolans område. Gällande rökning och snusning hänvisas till gällande lag och förordning.
  7. Studerande, lärare och övrig personal får ej uppträda under påverkan av alkohol eller narkotika på skolans område.
  8. Politisk, etisk eller religiös propaganda får enbart förekomma som en inte- grerad del av undervisningen.
  9. Studerande som inte följer skolans ordningsregler kan bestraffas enligt följande:
   • läraren uppmanar den studerande att uppträda korrekt.
   • läraren utvisar den studerande från lektionen.
   • studerande kallas in till diskussion med rektor, grupphandledare eller övriga berörda. Till denna diskussion kan även vårdnadshavare inbjudas.
   • rektorn tilldelar den studerande en skriftlig varning.
   • rektorn kan avstänga den studerande från gymnasiet för en viss tid.
   • Svenska sektionen befäster detta beslut.
Vasa 27.04.2005