Välkommen

LEVA, LÄRA, VÄXA I VASA GYMNASIUM

Nästa läsår på VG startar torsdagen den 9 augusti 2018, kl.8.30.

Vasa gymnasiunm har ca 165 studerande under detta läsår och lärarkåren består av 17 lektorer och timlärare. Grupphandledare i våra två nya ettor är Annika Lindgrén och Kenneth Åberg.

Under nästa läsår har Vasa gymnasium som tyngdpunktsområda att nå goda resultat, genom att hela tiden sikta högre och sträva efter att utnyttja sin fulla kapacitet. Detta gör vi tillsamman på VG genom att skapa en trygg, motiverande, inspirerande och aktiverande skolvardag.

VG har tillsammans med Vaasan lyseon lukio och VAMIA tilldelats fortsatta projektmedel för Skola i rörelse och detta ger oss en möjlighet att forsätta med vårt eget Aktivitet ger energi –projekt; att satsa på ergonomi i vår klassrum, pausgymnastik och välmående till alla!

En skön sommar till er alla!

Anne Levonen, rektor