Ungdomsfullmäktige

Förbättrad kollektivtrafik? Pannkaka till ärtsoppan? Mer verksamhet för ungdomar? Som gymnasiestuderande kan du påverka i lokalsamhället via ungdomsfullmäktige. Rösta eller ställ upp!