Aktivitet ger energi -föreläsning i campus Lykeion

Professor Minna Huotilainen, HU, föreläser för alla lärare om rörelsens betydelse för inlärning och minne.